top of page
KUNNSKAP PÅ KYSTEN

Helgeland er i en spennende fase med utvikling og utbygging av næringslivet. Olje- og gassnæringen er allerede etablert og dette gir ringvirkninger for mange andre næringer i regionen.

Vi står overfor store utfordringer innen utdanning og rekruttering av kompetent arbeidskraft. Det er viktig å synliggøre sammenhengen mellom de utdanninger som tilbys i vår region (og vår landsdel) og de arbeidsplasser det er behov for. Samtidig vil evnen til innovasjon stå sentralt og vi ønsker å stimulere ikke minst de unge til nytenking og nyetablering.

Derfor arrangerer Tverrfaglig opplæringskontor, Studiesentret/RKK Ytre Helgeland og Karrieresenteret "Kunnskap på kysten" denne helga.

TverrfagligLogo.png
Lokalsamfunn-fiskebat-brygge-RIB-foto-Kristian-Olsen-Seloy-Kystferie-scaled-e1616786196702
YtreHelgelandRkk.png
Sandnessjøen på Helgelandskysten.jpg

Formål

  • Gi elever i søkerfasen til videregående utdanning et innblikk i aktuelle yrker og næringer i kystsamfunnet på ytre Helgeland.

 

  • Gi ungdommer bedre grunnlag for utdanningsvalg gjennom besøk i bedrifter, motta informasjon og delta i ulike aktiviteter.

 

  • Gi ungdommen motivasjon til å satse  framtid på ytre Helgeland.

Målgruppe: 

Elever i 10. klasse - HALD-kommunene -Lurøy kommune og Træna kommune

 

Lærere følger sine klasser, både til forberedelser og etterarbeid i skolen.

Alstahaug kommunevåpen-01.png
Herøy kommune våpen-01.png
Leirfjord KOmmune våpen-01.png
Dønna kommune våpen-01.png
bottom of page